ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Στόχος είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και η βελτίωση της πρόσβασης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, κυρίως μέσω της προώθησης, των εκδηλώσεων, της κινηματογραφικής παιδείας και των φεστιβάλ.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

Τα έργα ανάπτυξης ακροατηρίου περιλαμβάνουν υποστήριξη για την προώθηση εκδηλώσεων κινηματογραφικής παιδείας και δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ακροατηρίου.

Στην περίπτωση της κινηματογραφικής παιδείας, αυτό περιλαμβάνει έργα που προωθούν τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ πρωτοβουλιών κινηματογραφικής παιδείας βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους και την ευρωπαϊκή τους διάσταση.

Στην περίπτωση της ανάπτυξης του ακροατηρίου, παρέχεται στήριξη σε πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στον προγραμματισμό σημαντικών και επιτυχημένων μη εθνικών, ευρωπαϊκών ταινιών σε πλατφόρμες διανομής, καθώς και ενέργειες προώθησης.

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Όλες οι ευρωπαϊκές οντότητες (π.χ. ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι, δημοτικά συμβούλια, κλπ) που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες που συμμετέχουν στο υπο-πρόγραμμα Media και που ανήκουν άμεσα είτε κατά πλειοψηφία σε υπηκόους των χωρών αυτών.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή θα βρείτε στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Εκτελεστικού Οργανισμού Πολιτισμού (EACEA), και των γραφείων Δημιουργικής Ευρώπης.