ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παρέχει ευκαιρίες για την τόνωση του ενδιαφέροντος των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων, των ταινιών, της παιδείας, και των φεστιβάλ.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

Πρωτοβουλίες που προωθούν μια ποικιλομορφία ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, όπως φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις προώθησης.

Δραστηριότητες για την προώθηση της κινηματογραφικής παιδείας και την αύξηση των γνώσεων και το ενδιαφέρον του κοινού σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών ταινιών κληρονομιάς, κυρίως μεταξύ νέου ακροατηρίου.

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Ευρωπαϊκές οντότητες (ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συλλόγοι, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι / δημοτικά συμβούλια, κλπ.), με έδρα σε χώρα που συμμετέχει στο υπό-πρόγραμμα MEDIA και ανήκει είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, σε υπηκόους από τέτοιες χώρες.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.