ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παρέχει ευκαιρίες για μέτρα κατάρτισης, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, και την προώθηση ανταλλαγής γνώσεων, δικτύων και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

Δραστηριότητες εκπαιδευτικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς, όπως η ανάπτυξη του ακροατηρίου και οι ευκαιρίες και προκλήσεις της ψηφιοποίησης.

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Ευρωπαϊκές οντότητες (ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σύλλογοι, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμους / δημοτικά συμβούλια, κλπ), με έδρα σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υπό-πρόγραμμα MEDIA και που ανήκουν άμεσα είτε κατά πλειοψηφία, σε υπηκόους από τις χώρες αυτές.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.