ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Η Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της σχετικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αυξάνοντας την ικανότητά της να αναπτύξει έργα με υψηλή κυκλοφορία, τόσο στην ΕΕ όσο και πέραν αυτής.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

Η Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει γενικές ιδέες βιντεοπαιχνιδιών ή έργα τα οποία, σε σύγκριση με τα υπάρχοντα έργα, είναι:

  • Πρωτότυπα, καινοτόμα, δημιουργικά, και πολυπολιτισμικά
  • Ενισχυτικά προς την πολιτιστική ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης
  • Ουσιαστικά διαδραστικά με αφηγηματικά στοιχεία
  • Φιλόδοξα όσον αφορά το gameplay, την εμπειρία του χρήστη, και την καλλιτεχνική έκφραση.

Τα έργα θα πρέπει επίσης να έχουν εμπορικές προοπτικές, καθώς και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής. Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν παράγει και διανέμει εμπορικά βιντεοπαιχνίδια τα τελευταία δύο χρόνια
  • Να υποβάλουν έκθεση πωλήσεων
  • Να κατέχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων για το έργο που θα υποβάλουν.

 

Φυσικά πρόσωπα, ομάδες εταιρειών και νομικών προσώπων που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.