ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Διογένους 1, Εμπορικό Κέντρο Κύκκου, Μπλοκ A, 4ος Όροφος, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία

 

Επικεφαλής Γραφείου

Δρ. Στέλιος Στυλιανού

Τηλ: +357 22454333

stelios@creativeeuropecyprus.eu

 

Λειτουργός υπο-προγράμματος Πολιτισμός

Δέσποινα Δημητρίου

Τηλ: +357 22454333

Φαξ: +357 22660009

culture@creativeeuropecyprus.eu

 

Λειτουργός υπο-προγράμματος MEDIA

Στυλιάνα Μάριου

Τηλ: +357 22454333

Φαξ: +357 22660009

media@creativeeuropecyprus.eu