Η ΟΜΑΔΑ

Επικεφαλής Γραφείου

Δρ. Στέλιος Στυλιανού

Τηλ: +357 22454333

stelios@cedcyprus.eu

 

Λειτουργός υπο-προγράμματος Πολιτισμός

Δέσπω Δημητρίου

Τηλ: +357 22454333

culture@cedcyprus.eu 

 

Λειτουργός υπο-προγράμματος MEDIA

Δρ.Στέλιος Στυλιανού

Τηλ: +357 22454333

media@cedcyprus.eu