ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΕΕ επενδύει € 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ στον οπτικοακουστικό και στον πολιτιστικό τομέα μέσω του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020), το οποίο αντικαθιστά τα προηγούμενα προγράμματα Πολιτισμός και MEDIA.

Το πρόγραμμα στηρίζει δράσεις του πολιτιστικού τομέα με δύο βασικές προτεραιότητες:

  • Τη διαφύλαξη και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
  • την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζονται δραστηριότητες που προωθούν και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ταυτότητας, τη διακρατική συνεργασία, την καινοτομία και δημιουργικότητα, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και τη δημιουργία νέων ακροατηρίων. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Η υποστήριξη της δυνατότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα να λειτουργεί διακρατικά
  • Η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και φορέων για να φτάσουν σε νέα ακροατήρια εντός και εκτός Ευρώπης
  • Η ενίσχυση της χρηματοδοτικής ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, και κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Η στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, προκειμένου να τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η καινοτομία, η δημιουργία ακροατηρίου και η κατάρτιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Οργανισμοί με νομικό καθεστώς για δύο χρόνια (από την ημερομηνία της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων) που εδρεύουν σε μία από τις επιλέξιμες χώρες που απαριθμούνται πιο κάτω, των οποίων το έργο βρίσκεται στον τομέα του πολιτισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση στο υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Δραστηριότητες αφιερωμένες αποκλειστικά στον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του υποπρογράματος Πολιτισμός. Οι οπτικοακουστικές δραστηριότητες υποστηρίζονται μέσω του υποπρογράμματος MEDIA. Ωστόσο, δραστηριότητες του οπτικοακουστικού τομέα μπορούν να είναι επιλέξιμες στο υποπρόγραμμα Πολιτισμός εφόσον είναι υποστηρικτικές σε δραστηριότητες αφιερωμένες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καλώς ήρθατε στην Δημιουργική Ευρώπη και στο υπο-πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

MEDIA

Καλώς ήρθατε στη Δημιουργική Ευρώπη και στο υπο-πρόγραμμα MEDIA  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

Καλώς ήρθατε στη Δημιουργική Ευρώπη και στο υπο-πρόγραμμα ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ