ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το υπο-πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ έχει προϋπολογισμό 454.8 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Παρέχει χρηματοδότηση σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερα ξεχωριστά σχέδια χρηματοδότησης:

CULTURE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ; Η χρηματοδότηση έχει ως ...

CULTURE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ; Στην υποστήριξη δραστηριοτήτων των ...

CULTURE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ; Πρόκειται για πλατφόρμες για τους ...

CULTURE

ΕΡΓΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ; Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη ...