ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ;

Πρόκειται για πλατφόρμες για τους πολιτιστικούς φορείς που προωθούν νέους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν έναν πραγματικά ευρωπαϊκό προγραμματισμό του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού έργου.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ;

Χρηματοδοτική στήριξη σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες που εκτελούν δραστηριότητες όπως:
• Προώθηση της κινητικότητας και της προβολής των δημιουργών και των καλλιτεχνών - κυρίως αυτών που δεν έχουν διεθνή έκθεση
• Προώθηση ενός γνήσιου ευρωπαϊκού προγραμματισμού πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη εθνικά ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα μέσω εκδηλώσεων, εκθέσεων και φεστιβάλ κλπ.
• Συμβολή στην ανάπτυξη του κοινού και προβολή των αξιών και των διαφορετικών πολιτισμών της Ευρώπης
 
 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Μπορούν να συμμετάσχουν οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.
Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή παρέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές για συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/index_en.htm), καθώς και στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)