ΕΡΓΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ;

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη μετάφραση και την προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές της ΕΕ, με στόχο την αύξηση της πρόσβασης και της αναγνωστικότητας ευρωπαϊκής λογοτεχνίας υψηλής ποιότητας.

 
ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

  • Μετάφραση και δημοσίευση "πακέτου" έργων μυθοπλασίας από και προς επιλέξιμες γλώσσες.
  • Προώθηση του μεταφρασμένου "πακέτου", συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στη διανομή όσο και στην προώθηση των έργων.

 
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Οι εκδότες ή οι εκδοτικοί οίκοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ευκαιρίες λογοτεχνικής μετάφρασης.
Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή παρέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές για συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, καθώς και στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)