ΠΩΣ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατευθείαν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και  Πολιτισμού στις Βρυξέλλες (EACEA).

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί που ανήκουν στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα (που δραστηριοποιούνται για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική, στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες, στα οπτικοακουστικά μέσα, στην πολιτιστική κληρονομιά, στο σχεδιασμό, στα φεστιβάλ, στη μουσική, στις παραστατικές τέχνες, στις εκδόσεις, στο ραδιόφωνο και στις εικαστικές τέχνες). Οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο αριθμό εταίρων από έναν ελάχιστο αριθμό χωρών για να συμμετάσχουν. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες υποβολής αίτησης στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για περισσότερες πληροφορίες.

                                                                                                       

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Ανατρέξτε στον ιστότοπο https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe

ή επικοινωνήστε με την ομάδα του γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Κύπρου

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση πριν από κάθε προβλεπόμενη προθεσμία. Οι προθεσμίες οποίες εφαρμόζονται αυστηρώς.

Πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι αιτούντες (επικεφαλής και οι εταίροι του έργου) πρέπει να εγγράψουν τους οργανισμούς τους στην Πύλη για τους Συμμετέχοντες και να λάβουν ένα κώδικα αναγνώρισης συμμετέχοντος (PIC). Οι κώδικες θα ζητηθούν στο έντυπο της αίτησης. Πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η διαδικτυακή αίτηση, καθώς και ο σχετικός ηλεκτρονικός οδηγός μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της EACEA κάτω από το σχετικό σχέδιο χρηματοδότησης.

Θα πρέπει να έχετε την έκδοση 9 ή νεότερη έκδοση του Adobe Reader εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την διαδικτυακή αίτηση. Αν δεν το έχετε στον υπολογιστή σας, πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης πρέπει επίσης να εκτυπωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικώς (ή να παραδοθεί αυτοπροσώπως), μαζί με τα υποχρεωτικά πρόσθετα παραρτήματα, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

 

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Creative Europe Programme (2014-2020)

Culture Programme - Strand x

Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/02)

B - 1049 Brussels

Belgium

 

Σημαντική σημείωση: Οι διαδικτυακοί χρόνοι υποβολής αναφέρονται στην κεντρική ώρα Ευρώπης, και ως εκ τούτου να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση υποβολής αίτησης από την Ιρλανδία η προθεσμία είναι μία ώρα νωρίτερα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.