ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA έχει 56% του συνολικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020.

Tο υπο-πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα νέα μέσα και τα βιντεοπαιχνίδια, προσφέροντας χρηματοδότηση, κατάρτιση και ευκαιρίες δικτύωσης για τους παραγωγούς, προγραμματιστές παιχνιδιών βίντεο, διανομείς, πράκτορες πωλήσεων, παροχείς οπτικοακουστικών μέσων κατάρτισης, διοργανωτές κινηματογραφικών φεστιβάλ, αγορές και δίκτυα, κινηματογραφική παιδεία και εκθέτες κινηματογράφου.

Προσφέρονται έντεκα ξεχωριστοί μηχανισμοί χρηματοδότησης:  

MEDIA

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ; Η Δημιουργική Ευρώπη προσφέρει ευκαιρίες για ...

MEDIA

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Στόχος είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος ...

MEDIA

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Η Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει ...

MEDIA

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SINGLE & SLATE FUNDING)

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παρέχει ...

MEDIA

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Η Δημιουργική Ευρώπη προσφέρει ευκαιρίες ...

MEDIA

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Η Δημιουργική Ευρώπη παρέχει υποστήριξη ...

MEDIA

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παρέχει ...

MEDIA

ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παρέχει ...

MEDIA

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παρέχει ...

MEDIA

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παρέχει ...

MEDIA

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ; Η Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει την ...