ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Η Δημιουργική Ευρώπη προσφέρει ευκαιρίες για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την αύξηση της πρόσβασης στις αγορές μέσα από μια ποικιλία μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών, την αύξηση της προβολής έργων, ή τη βελτίωση της κυκλοφορίας έργων.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

  • Πρόσβαση σε φυσικές αγορές
  • Διαδικτυακά εργαλεία για τους επαγγελματίες (όπως μια βάση δεδομένων  προγραμμάτων ή την ανάπτυξη εργαλείων)
  • Κοινές δραστηριότητες προώθησης της Ευρώπης

Αυτά μπορούν να λάβουν τη μορφή επιμέρους δραστηριοτήτων (single-action) ή πολλαπλών δραστηριοτήτων (frameworks).

Πρωτοβουλίες στους τομείς του video-on-demand, της ψηφιοποιήσης των οπτικοακουστικών έργων, καθώς και οι ψηφιακές πλατφόρμες διανομής δεν είναι επιλέξιμες για συμμετοχή.

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών οργανισμών. Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να λάβουν μέρος.