ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Η Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη δικτύωση των ευρωπαϊκών κινηματογράφων πρώτης προβολής και τον έλεγχο των μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών από τους κινηματογράφους αυτούς.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

Οι πρωτοβουλίες του δικτύου κινηματογραφικών αιθουσών έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν:

  • Τη διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών στις αίθουσες από τους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών και φορέων εκμετάλλευσης.
  • Την ανάπτυξη εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για το νεαρό κοινό.
  • Την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης καινοτόμων τρόπων διανομής για αύξηση της θέασης και του κοινού για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
  • Τη δημιουργία και εδραίωση δικτύου ευρωπαίων αιθουσαρχών για την ανάπτυξη κοινών δράσεων αυτού του τύπου.
  • Την εισαγωγή του ψηφιακού κινηματογράφου μεταξύ των εκθετών.

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Ομάδα κινηματογράφων - δικτύων – που αναπτύσσει κοινές δραστηριότητες στον τομέα της προβολής και της προώθησης των ευρωπαϊκών ταινιών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή είναι διαθέσιμες στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Εκτελεστικού Οργανισμού Πολιτισμού (EACEA), και στα γραφεία Δημιουργικής Ευρώπης.

 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ; 

Ανατρέξτε στις διαθέσιμες αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα του EACEA the EACEA website 

Ανατρέξτε στις διαθέσιμες αναλυτικότερες πληροφορίες για συμμετοχή στις κατευθυντήριες γραμμές

specific calls for proposals, στην ιστοσελίδα the website of the EACEA ,  και στο Creative Europe Desks.

 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/index_en.htm