ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Η Δημιουργική Ευρώπη προσφέρει ευκαιρίες για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στην αύξηση της διανομής ευρωπαϊκών ταινιών, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης δεσμών μεταξύ των τομέων της παραγωγής και της διανομής.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

Υπάρχουν ευκαιρίες σε τρεις κύριους τομείς:

  • Επιλεκτική υποστήριξη, για τις ομάδες διανομέων για την προώθηση έργων μυθοπλασίας
  • Αυτόματη υποστήριξη, που αφορά στην παραγωγή ενός πιθανού ταμείου και επανεπένδυσης τους σε συμπαραγωγή, την απόκτηση δικαιωμάτων διανομής, καθώς και την προώθηση μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών
  • Υποστήριξη προς πράκτορες πωλήσεων, εμπλέκοντας τους στην παραγωγή ενός πιθανού ταμείου για την επανεπένδυση του σε συμπαραγωγές, στην απόκτηση των δικαιωμάτων διανομής, και στην προώθηση εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Η Επιλεκτική και η Αυτόματη υποστήριξη είναι ανοικτές για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο / κινηματογραφικούς διανομείς.

Η υποστήριξη για τους πράκτορες πωλήσεων είναι ανοικτή σε εταιρείες που ειδικεύονται στην εμπορία ή στην αδειοδότηση ταινιών.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι οργανισμοί πρέπει να ανήκουν, απευθείας ή μέσω πλειοψηφίας μετοχών, σε υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ ή σε άλλη χώρα που συμμετέχει στο υπο-πρόγραμμα MEDIA, και πρέπει να είναι εγγεγραμμένη σε μία από τις χώρες αυτές.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση.