ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παρέχει ευκαιρίες για χρηματοδότηση στη διευκόλυνση διεθνών συμπαραγωγών και στην ενίσχυση της κυκλοφορία και της διανομής οπτικοακουστικών έργων που υποστηρίζονται κατά το στάδιο παραγωγής.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

Η λειτουργία του ταμείου αποτελείται από τα ακόλουθα έργα -  συμπεριλαμβανομένης της παροχής οικονομικής στήριξης σε επιλέξιμους τρίτους:

Παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60 λεπτών, που προορίζονται για θεατρική κυκλοφορία.

Εφαρμογή μιας συγκεκριμένης στρατηγικής κατανομής για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των υποστηριζόμενων έργων

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Διεθνή ταμεία συμπαραγωγής με βάση τους χώρα που συμμετέχει στο υπο-πρόγραμμα MEDIA, που έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους την υποστήριξη διεθνών συμπαραγωγών, και δραστηριοποιούνται στο χώρο για τουλάχιστον 12 μήνες.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.