ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΕ ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Η Δημιουργική Ευρώπη παρέχει υποστήριξη για τη διακρατική εμπορία (marketing), το branding και τη διανομή των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και των υπηρεσιών video-on-demand.

Σκοπός είναι η προώθηση καινοτόμων δράσεων και η δόμηση νέων τρόπων διανομής για βελτίωση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα.

 

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ;

Η χρηματοδότηση καλύπτει τρία κύρια είδη δράσεων:

  1. Υποστήριξη υπηρεσιών video-on-demand (VOD)
  2. Υποστήριξη για την ανάπτυξη πακέτων  "On Line Ready"
  3. Στήριξη σε καινοτόμες multi-platform κυκλοφορίες

Οι δράσεις έχουν σχεδιαστεί προς όφελος των Ευρωπαίων επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των διανομέων, των πρακτόρων πωλήσεων, των εκθετών και rights aggregators, καθώς και των φορέων παροχής υπηρεσιών.

 

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;

Oι ευκαιρίες διαδικτυακής διανομής είναι ανοικτές σε νομικά πρόσωπα, όπως ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συλλόγους, κλπ. που εδρεύουν σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υπό-πρόγραμμα MEDIA.

Ο οργανισμός θα πρέπει να ανήκει (είτε άμεσα είτε μέσω πλειοψηφικής συμμετοχής) σε υπηκόους από τις επιλέξιμες χώρες.

Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.