ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καλωσορίσατε στο υπο-πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!

Το υπο-πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ βοηθά τις πολιτιστικές και δημιουργικές οργανώσεις να λειτουργούν υπερεθνικά και προωθεί τη διασυνοριακή κυκλοφορία πολιτιστικών έργων και την κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων.

Παρέχει οικονομική στήριξη σε έργα με ευρωπαϊκή διάσταση που αποσκοπούν στην διασυνοριακή ανταλλαγή πολιτιστικού περιεχομένου.

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων: έργα συνεργασίας, λογοτεχνική μετάφραση, δίκτυα ή πλατφόρμες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μπορείτε να βρείτε εδώ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ