ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

Καλωσορίσατε στη Διατομεακή Συνιστώσα του προγράμματος Creative Europe!

Η διατομεακή συνιστώσα έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τρεις βασικές λειτουργίες:

• Δημιουργία μηχανισμού εγγυήσεων με στόχο τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας
• Η προώθηση της διακρατικής πολιτικής συνεργασίας
• Υποστήριξη ενός δικτύου γραφείων δημιουργικής Ευρώπης

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ