ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το MEDIA υποστηρίζει τα οπτικοακουστικά μέσα και τον τομέα πολυμέσων, και παρέχει ειδικές ευκαιρίες για:

 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ;

Αυτή η ενότητα καλύπτει τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που διατίθενται στο πλαίσιο του υπο-προγράμματος MEDIA του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη.

Το υπο-πρόγραμμα MEDIA υποστηρίζει την ικανότητα της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας και των οπτικοακουστικών μέσων στην ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση των έργων τους σε όλες τις πλατφόρμες.

Η χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη μέσα από μια σειρά από τομείς, όπως: ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξη ακροατηρίου, στρατηγικές, κατάρτιση ή επαγγελματική ανάπτυξη, ανάπτυξη σχεδίων για διεθνή ακροατήρια, και τις διασυνοριακές συμπαραγωγές.

Τέλος, το υπο-πρόγραμμα βοηθά στην αύξηση της επίδρασης των οπτικοακουστικών έργων με την υποστήριξη της εμπορίας, της διανομής, του branding, των εκθέσεων και των πρωτοβουλιών κινηματογραφικής παιδείας.