ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ; 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τις εθνικές αρχές, τους οργανισμούς του πολιτιστικού τομέα και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στοχεύει στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαλόγου, του πολιτισμού ως καταλύτη για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και ως κομμάτι των διεθνών σχέσεων της Ευρώπης. Ως μέρος αυτών των προσπαθειών, υπάρχει μια ποικιλία δράσεων και βραβείων για την προώθηση, αναγνώριση και επιβράβευση ιστότοπων, έργων, καλλιτεχνών, οργανισμών και πόλεων που συμβάλλουν σε αυτούς τους στόχους.

Music Moves Europe

Βραβείο Λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού 

Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Πολιτιστική Κληρονομία 

Ευρωπαϊκή Ετικέτα Κληρονομιάς