ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Η πρωτοβουλία «Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης» έχει ως στόχο:

 • Να επισημάνει τον πλούτο και την ποικιλομορφία των πολιτισμών στην Ευρώπη
 • Να γιορτάσει τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που μοιράζονται οι Ευρωπαίοι
 • Να ενισχύσει το αίσθημα του Ευρωπαίου πολίτη να ανήκει σε κοινό πολιτιστικό χώρο
 • Να προωθήσει τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη των πόλεων


Εκτός από αυτό, η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτή η διοργάνωση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για:

 • Αναγέννηση πόλεων
 • Αύξηση του διεθνούς προφίλ των πόλεων ·
 • Βελτίωση της εικόνας των πόλεων στα μάτια των κατοίκων τους
 • Ενίσχυση και ανανέωση του πολιτισμού της πόλης
 • Ενίσχυση του τουρισμού


ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;


ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Έξι χρόνια πριν από το έτος βράβευσης, τα επιλεγμένα κράτη μέλη υποδοχής δημοσιεύουν πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, συνήθως μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού τους. Οι πόλεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν πρόταση προς εξέταση.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων κριτηρίων κατά τη φάση προεπιλογής από μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στον τομέα του πολιτισμού. Η επιτροπή συμφωνεί σε μια μικρότερη λίστα πόλεων, οι οποίες στη συνέχεια καλούνται να υποβάλουν πιο λεπτομερείς αιτήσεις.

Στη συνέχεια, το πάνελ συνέρχεται για να αξιολογήσει τις τελικές αιτήσεις και προτείνει μια πόλη ανά χώρα υποδοχής για τον τίτλο. Η προτεινόμενη πόλη θα χρήζεται επίσημα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την τήρηση των κανόνων που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης ορίζονται επίσημα τέσσερα χρόνια πριν από το πραγματικό έτος. Αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον προγραμματισμό και την προετοιμασία ενός τόσο περίπλοκου γεγονότος. Η επιτροπή, υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεχίζει να διαδραματίζει ρόλο κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών στη στήριξη των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης με συμβουλές και καθοδήγηση και απολογισμό των προετοιμασιών τους.

Στο τέλος αυτής της περιόδου ελέγχου, η επιτροπή θα εξετάζει εάν θα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη (επί του παρόντος 1,5 εκατ. Ευρώ χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη).

 

… ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα αποτελέσματα των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης του προηγούμενου έτους. 

 

ΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;


Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε το 1985 και μέχρι σήμερα έχουν βραβευθεί περισσότερες από 50 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης 2020 είναι:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΕΩΣ ΤΟ 2023:

 • 2021 - Timișoara (Ρουμανία), Ελευσίνα (Ελλάδα) and Novi Sad (Σερβία, υποψήφια χώρα);
 • 2022 – Kaunas (Λιθουανία) and Esch (Λουξεμβούργο);
 • 2023 – Veszprém (Ουγγαρία);
 • 2024 - Tartu (Εσθονία), Bodø (Νορβηγία, χώρα ΕΖΕΣ / ΕΟΧ) and Bad Ischl (Αυστρία)

Οι πόλεις που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού θα πρέπει να περιμένουν την ανακοίνωση του διαγωνισμού στη χώρα τους και να υποβάλουν αίτηση στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που δημοσιεύθηκε.