ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;


Το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ετήσια πρωτοβουλία για την αναγνώριση των καλύτερων αναδυόμενων συγγραφέων στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009. Το βραβείο είναι ανοιχτό σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

Διοργανώνεται επί του παρόντος από μια κοινοπραξία που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πωλητών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων και την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΒΡΑΒΕΙΟΥ:

  • Να προβάλει και να δώσει έμφαση στον ποικίλο πλούτο της σύγχρονης μυθοπλασίας της Ευρώπης.
  • Να βελτιώσει το προφίλ των νικητών συγγραφέων εκτός της πατρίδας τους και να τους βοηθήσει να διασχίσουν τα σύνορα και να αποκτήσουν ευρύτερη αναγνωσιμότητα ·
  • Να αυξήσει τη γενική ευαισθητοποίηση και να ενθαρρύνει το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνική ποικιλομορφία στην Ευρώπη ·
  • Να προωθήσει ενεργά την έκδοση, μετάφραση, πώληση και ανάγνωση βιβλίων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ·
  • Να ενθαρρύνει τη διακρατικής κυκλοφορία της λογοτεχνίας, τόσο στην Ευρώπη όσο και πέραν αυτής.

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; 

Ο διαγωνισμός βραβείων είναι ανοιχτός στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Κάθε χρόνο, οι εθνικές επιτροπές σε ένα τρίτο των συμμετεχόντων χωρών ορίζουν τους νικητές συγγραφείς τους, καθιστώντας δυνατή την εκπροσώπηση όλων των χωρών και γλωσσικών τομέων σε έναν τριετή κύκλο. Οι εθνικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων πραγματοποιούν ανεξάρτητες εκτιμήσεις ποιότητας, τηρώντας παράλληλα τα βασικά κριτήρια, και συγκεκριμένα:

  • Ο συγγραφέας πρέπει να είναι πολίτης μιας από τις χώρες που συμμετέχουν σε ένα δεδομένο έτος.
  • Ο συγγραφέας πρέπει να έχει δημοσιεύσει μεταξύ 2 και 4 έργων μυθοπλασίας.
  • Το βιβλίο για το οποίο απονέμεται το Βραβείο πρέπει να είναι το τελευταίο έργο του συγγραφέα και να έχει δημοσιευθεί τους τελευταίους 18 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Βραβείου Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.