ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΧΩΡΕΣ:

Όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δικαιούχοι του Προγράμματος καθώς και των δύο Υπο-Προγραμμάτων. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού 1295/2013 οι πιο κάτω τρίτες είναι δικαιούχοι ως εξής:

 

ΧΩΡΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

 

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Ισλανδία

Ναι

Ναι

Ναι

  Νορβηγία

Ναι

Ναι

Ναι

  Αλβανία

Ναι

Ναι

Ναι

  Βοσνία – Ερζεγοβίνη

Ναι

Ναι

Ναι

  Δημοκρατία Β.Μακεδονίας

Ναι

Ναι

Ναι

  Μαυροβούνιο

Ναι

Ναι

Ναι

  Σερβία

Ναι

Ναι

Ναι

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Γεωργία

Ναι

Μερικώ[1]

Ναι

  Μολδαβία

Ναι

Μερικώς [1]

Ναι

  Ουκρανία

Ναι

Μερικώς [1]

Ναι

  Τυνησία

Ναι

Μερικώς [1]

Ναι

  Αρμενία

Ναι

ΟΧΙ

Ναι

  Κόσοβο*

Ναι

ΟΧΙ

Ναι

 

1 Μερική συμμετοχή στο υπο-πρόγραμμα MEDIA ορίζεται ως συμμετοχή σε τέσσερα προγράμματα, δηλαδή συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης, φεστιβάλ, κινηματογραφική εκπαίδευση και πρόσβαση στην αγορά.

* Η ονομασία αυτή δεν θίγει τις θέσεις σχετικά με το καθεστώς και είναι σύμφωνη με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Γενική σημείωση για τους υποψήφιους του Ηνωμένου Βασιλείου: Σύμφωνα με τη Συμφωνία Απόσυρσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα πρόσωπα ή οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο δράσεων άμεσης, έμμεσης ή επιμερισμένης διαχείρισης τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που δεσμεύονται στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 έως το κλείσιμο των εν λόγω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Ένωσης. Εντούτοις, οι περιορισμοί μπορούν να ισχύουν για λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια ή αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Όταν ισχύουν τέτοιοι περιορισμοί, αυτοί θα προσδιορίζονται σαφώς στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.